Co to jest Forex?

Czym jest forex - informacje

Zastanawiasz się co to jest Forex? Z czym się to je? Jak działa? Odpowiadamy.

Nazwą Forex określa się potocznie największy rynek walutowy na świecie. Najczęściej wymienianą na nim walutą jest dolar. Nazwa wzięła się z angielskiego: Foreign Exchange – FX, co oznacza po polsku rynek wymiany walut. Dzienne obroty kształtują na poziomie blisko 6 bilionów dolarów. Jak łatwo można się domyślić, rynek ten oparty jest na handlu walutami. Forex jest rynkiem OTC (z ang. Over The Counter), w związku z tym, nie istnieje jedno określone miejsce na świecie, w którym to realizuje się wszelkie operacje dla tego rynku walutowego. Handel na Forex jest realizowany jest z wykorzystaniem telefonii komórkowej, sieci Internetowej, międzynarodowych systemów informacyjnych oraz światowych systemów bankowych, które są ze sobą powiązane.

Handlem na rynku Forex może zajmować się każdy. Sprzedaż o charakterze hurtowym jest realizowana poprzez banki, duże firmy, przedstawicieli władz państw, jak i inwestorów instytucjonalnych na całym świecie. Handel poprzez Forex realizowany jest za pośrednictwem całodobowych operacji. W dzisiejszych czasach wystarczy zatem posiadać komputer i dostęp do Internetu, aby być uczestnikiem gry na rynku Forex.

Rynek ten posiada wiele zalet, a jedną z nich jest jego wysoka płynność, która powoduje, iż wymiana określonej ilości waluty, jest możliwa niemal w każdym momencie (poza weekendami) oraz poza przypadkami zbyt małych zleceń sprzedaży lub kupna. Z praktycznego punktu widzenia prywatni inwestorzy, określani mianem klientów indywidualnych, nie uczestniczą w sposób bezpośredni w operacjach na giełdzie Forex, tylko w operacjach oferowanych na zasadach platformy należącej do określonego brokera. Taki sposób gry na Forex określa się jako internal order matching system. To broker ustala kursy walut, które są mniej lub bardziej spójne z kursami rynkowymi. W tym przypadku, to broker, jest jedną ze składowych operacji, on uwzględnia przeciwstawne zlecenia pochodzące od pozostałych użytkowników, potem dokonuje kupna lub sprzedaży nadwyżki poprzez Forex. Tym sposobem zradza się konflikt interesów pomiędzy klientem a brokerem, gdyż raz może on ponieść straty, gdy klient zyskuje, a raz zyski przy stratach klienta. Wynikiem tego są czasem celowe manipulacje kursem ze strony brokerów, tak aby klient odniósł straty. Można tego dokonać przez na przykład sztucznie wytworzone chwilowe zmiany kursów, aby uaktywnić zlecenia stop loss oraz zwiększyć spread. Mogą wystąpić również inne zamierzone działania brokerów na niekorzyść klientów, jak świadome zawieszanie platformy transakcyjnej w istotnych momentach, nieraz krytycznych, co znacznie trudniej udowodnić. Te istotne fakty oraz zjawisko lewarowania, przyczynia się do tego, iż Forex stanowi niezwykle wymagające, a czasami i niebezpieczne środowisko transakcyjne dla klientów indywidualnych, w porównaniu do handlu na giełdzie (rynku regulowanym).

Rynek Forex dysponuje dźwignią finansową, która daje brokerom możliwość przeprowadzenia operacji finansowych, z wykorzystaniem większych kwot, niż dysponują oni w rzeczywistości na swoim koncie.

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

*

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje na rynku Forex oraz CFD są wysoce ryzykowne i mogą nie być odpowiednim sposobem inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa stwarza dodatkowe ryzyko szybkiej utraty kapitału. Przed podjęciem decyzji o inwestycji na rynku Forex należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, czy posiadany zasób wiedzy jest wystarczający. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Inwestując można stracić cały początkowy depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko oraz ewentualnie skonsultuj się z ekspertami w tej dziedzinie.

Żadna informacja na stronie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczane w Serwisie forexcheck.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a forexcheck.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie forexcheck.pl.