Wyłączenie odpowiedzialności

Serwis forexcheck.pl nie jest domem maklerskim i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy „o obrocie instrumentami finansowymi”. Nie prowadzi doradztwa finansowego, nie przyjmuje zleceń oraz nie pośredniczy w ich realizacji, jak również nie przyjmuje wpłaty i nie ma dostępu do środków. Serwis nie jest pośrednikiem ani stroną umowy, a inwestorzy korzystający z serwisu podpisują umowę z samodzielnie wybranym brokerem i dokonują wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe brokera. Inwestorzy otwierający rachunek u brokera rynku Forex potwierdzają tym samym, że posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do przeprowadzania samodzielnych inwestycji.

Żadna recenzji ani innego rodzaju informacji zawartych na stronie forexcheck.pl nie może być uważana za informację zalecającą lub sugerującą, bezpośrednio lub pośrednio określone zachowanie inwestycyjne.

Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”, jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis forexcheck.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Serwis forexcheck.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy/opinii znajdujących się w serwisie forexcheck.pl, które to są prywatnymi opiniami użytkowników. W celach podwyższenia bezpieczeństwa, od użytkowników, którzy udzielają komentarzy na stronie forexcheck.pl pobierane i zapisywane w bazie danych są takie informacje jak: adres IP oraz czas wysłania komentarza.

Korzystający oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu, zrozumiał i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje na rynku Forex oraz CFD są wysoce ryzykowne i mogą nie być odpowiednim sposobem inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa stwarza dodatkowe ryzyko szybkiej utraty kapitału. Przed podjęciem decyzji o inwestycji na rynku Forex należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, czy posiadany zasób wiedzy jest wystarczający. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Inwestując można stracić cały początkowy depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko oraz ewentualnie skonsultuj się z ekspertami w tej dziedzinie.

Żadna informacja na stronie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczane w Serwisie forexcheck.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a forexcheck.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie forexcheck.pl.